Příručky
 
Metodické karty
 
Videotutoriály
 
Webináře
 
Jak správně prezentovat
webinář pojednávající o tom, jak správně prezentovat s MS PowerPoint
  spustit záznam webináře
Základy typografie
webinář pojednávající o základních typografických pravidlech při publikování textů v českém jazyce
  spustit záznam webináře
Autorské právo v životě učitele
webinář shrnující základní ujednání autorského zákona s ohledem na výuku na ZŠ a SŠ
  spustit záznam webináře
Cloudová řešení
webinář porovnávající cloudové služby Microsoft a Google
  spustit záznam webináře 1. - 13. minuta
Seznámení s EduBase
webinář ukazující základní práci se SW EduBase jak v autorské aplikaci tak webovém rozhraní
  spustit záznam webináře 14. - 29. minuta

Tvorba výukových objektů v Edubase
webinář ukazující, jak v EduBase vytvořit výukové objekty jako podklady výukových materiálů

  spustit záznam webináře 30. - 45. minuta
Vytvoření výukového materiálu v EduBase
webinář ukazující jak z připravených výukových materiálů vytvořit výukové materiály
  spustit záznam webináře 46. - 60. minuta
HW a SW dotykových zařízení
webinář shrnující současné HW a SW vybavení tabletů vhodných pro využití ve školství
  spustit záznam webináře
Ovládání MS Windows 8
webinář seznamující s uživatelským rozhraním MS Windows 8.1
  spustit záznam webináře
Základní nastavení MS Windows 8
webinář seznamující se základním nastavení OS MS Windows 8.1
  spustit záznam webináře
Tablety v životě školy
webinář, na kterém se diskutují možnosti zapojení tabletů do života školy
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce angličtiny
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce angličtiny
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce českého jazyka
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce češtiny a literatury
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve speciální pedagogice
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve speciální pedagogice
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce zeměpisu
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce zeměpisu
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce matematiky
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce matematiky
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce fyziky
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce fyziky
  spustit záznam webináře 1. - 16. minuta
Využití tabletů ve výuce na 1. stupni ZŠ
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce na 1. stupni ZŠ
  spustit záznam webináře 17. - 33. minuta
Bezpečnost na Internetu
webinář poukazující na základní bezpečnostní rizika na Internetu a jak jim čelit
  spustit záznam webináře 33. - 51. minuta
Využití tabletů ve výuce dějepisu
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce dějepisu
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce přírodopisu
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce přírodopisu
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce chemie
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce chemie
  spustit záznam webináře
Využití tabletů ve výuce německého jazyka
webinář seznamující účastníky s možnostmi využití tabletů ve výuce němčiny
  spustit záznam webináře
Interaktivní tabule a tablety
webinář seznamující účastníky s možnostmi propojení tabletů s interaktivní tabulí
  spustit záznam webináře