Příručky
 
Metodické karty
 
Videotutoriály
 
Webináře
 
Citace zdrojů – knihy, časopisy, zákony, normy
Videotutoriál prakticky ukazuje, jak správně citovat
    
Citace zdrojů – webové zdroje
Videotutoriál se věnuje tomu, jak správně ve výukových materiálech ocitovat elektronický zdroj
 
Tablety ve výuce – tvorba komixu
Videotutoriál popisuje možnosti tvorby on-line komixů pro podporu výuky
 
Tablety ve výuce – mapové zdroje
Videotutoriál pojednává o možnostech využití geoportálu.gov.cz ve výuce
 
Tablety ve výuce – Geocaching
Videotutoriál seznamuje učitele s možnostmi využití geocachingu ve výuce
 
Základy typografie ve Wordu – speciální znaky
Videotutoriál se věnuje vkládání speciálních znaků v MS Word
    
Základy typografie ve Wordu – práce se styly
Videotutoriál se věnuje principům práce se styly v MS Word
 
Základy typografie ve Wordu – formátování písma a odstavce
Videotutoriál se věnuje principům formátování písma a odstavce v MS Word
 
Základy typografie ve Wordu – tabulátory
Videotutoriál se věnuje korektnímu použití tabulátorů v MS Word
 
Základy typografie ve Wordu – parametry stránky
Videotutoriál se věnuje principům nastavení správných parametrů stránky
 
Prezentace v PowerPointu I
Videotutoriál se věnuje tomu, jak nastavit a použít šablonu v MS PowerPoint
 
Prezentace v PowerPointu II
Videotutoriál se věnuje tomu, jak do prezentace v PowerPointu vkládat text, obrázky a další objekty
 
Prezentace v PowerPointu III
Videotutoriál se věnuje tomu, jak do prezentace v PowerPointu vkládat obrázky on-line či videa
 
Prezentace v PowerPointu IV
Videotutoriál se věnuje tomu, jak do prezentace v PowerPointu vkládat tabulky a grafy
 
Windows 8 – obrazovka Start I
Videotutoriál ukazující základy obrazovky Start ve Windows 8.
    
Windows 8 – obrazovka Start II
Videotutoriál ukazující uspořádání obrazovky Start ve Windows 8.
 
Windows 8 – nastavení I
Videotutoriál ukazuje základní nastavení ve Windows 8 (hledání, zařízení, wi-fi, obrazovka, ...).
 
Windows 8 – nastavení II
Videotutoriál ukazuje základní nastavení ve Windows 8 (OneDrive, Zařízení, Zabezpečení,, ...).
 
Windows 8 – nastavení III
Videotutoriál ukazuje základní nastavení ve Windows 8 (účty, jazyk,, ...).
 
Windows 8 – nastavení IV
Videotutoriál ukazuje základní nastavení ve Windows 8 (ovládací panely, usnadnění přístupu, ...).
 
Windows 8 – dotyková klávesnice
Videotutoriál ukazující práci s dotykovou klávesnicí na tabletu.
 
Windows 8 – plocha
Videotutoriál ukazující nastavení plochy ve Windows 8 (pozadí, rozlišení, spořič, ...).
 
Windows 8 – spolupráce s dataprojektorem
Videotutoriál ukazující, jak nastavit spolupráci s dataprojektorem (zdvojení plochy, rozšíření plochy).
 
Windows 8 – fotoaparát
Videotutoriál ukazující, jak pracovat s aplikací Fotoapaár ve Windows 8.
 
Windows 8 – Store
Videotutoriál ukazující práci s Windows Store.
 
Seznámení s výukovými materiály v prostředí EduBase (matematika pro střední školy)
Videonávod se zaměřuje na základní seznámení s učebními materiály, které lze připravit v prostředí EduBase a využít v matematice nejen na střední škole. Blíže je popsán postup sestavení jednotlicých typů materiálů (písemka, test, učebnice).
    
Vkládání symbolů, vzorců a indexů (příprava výukových materiálů v prostředí EduBase)
Praktická ukázka využití programu EduBase v matematice nejen na střední škole. Videonávod se zaměřuje na informace, kde získat a jak vkládat do textů matematické symboly, jak pracovat se vzorci a rovnicemi v Editoru rovnic a jejich využití v učebních textech a jak připravit testové úlohy obsahující zmíněné objekty.
 
Otevřené otázky, písemka a její vyhodnocení (příprava výukových materiálů v prostředí EduBase)
Praktická ukázka využití programu EduBase v matematice nejen na střední škole. Videonávod se zaměřuje na informace jak připravovat otevřené otázky (matematické příklady), jak sestavovat učební materiály typu "Písemka", jak žáci písemku na webovém rozhraní uvidí a jak ji mohou řešit. Na závěr učitel vyhodnotí přijaté odpovědi žáků.
 
Test - typy otázek, jak je připravit, jak je využít, výsledky zkoušení (příprava výukových materiálů v prostředí EduBase)
Praktická ukázka využití programu EduBase v matematice nejen na střední škole. Videonávod se zaměřuje na přípravu různých typů testových otázek včetně složitějších úprav textů otázek (vkládání vzorců, grafů, obrázků do otázek), jak sestavit test a využít funkci omezení počtu odpovědí u otázek, jak test zadat žákům a zpracovat výsledky zkoušení (náročnější statistické údaje, filtrování).
 
Spojení výukových materiálů s Geogebrou (příprava výukových materiálů v prostředí EduBase)
Videonávod se zaměřuje na praktické využití programu Geogebra pro řešení konstrukční úlohy (sestrojení pětiúhelníku) a vložení takto připraveného HTML objektu do učebního textu v programu EduBase.
 
Konstrukce trojúhelníka (příprava výukových materiálů v prostředí EduBase)
Videonávod se zaměřuje na praktické využití programu EduBase při přípravě učebního materiálu s popisem řešení konstrukční úlohy (sestrojení trojúhelníku). Zahrnuje podrobný popis přípravy, sestavení i použití učebního materiálu.
 
Využití EduBase ve společenskovědním základu (příprava výukových materiálů v prostředí EduBase)
Videonávod se zaměřuje na základní seznámení s učebními materiály, které lze připravit v prostředí EduBase a využít pro výuku základů společenských věd nejen na střední škole. Blíže je popsán postup sestavení uceleného učebního materiálu, který obsahuje řadu učebních textů, videí, ale i test.
 
Využití EduBase v anglickém jazyce (6 - 10 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, práce s přiloženými soubory, interaktivními úlohami, otevřenými a testovými otázkami. Seznámení s databází výsledků a s aktivitami. Video je doplněno o popisky a komentáře.
 
Využití EduBase v anglickém jazyce (11 - 15 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, práce s videem, práce s přiloženými soubory, interaktivními úlohami, otevřenými a testovými otázkami. Seznámení s databází výsledků a s aktivitami. Video je doplněno o popisky a komentáře.
 
Využití EduBase v prvouce (6 - 10 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce prvouky na prvním stupni základní školy. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, práce s audiem, práce s přiloženými soubory, s pracovními listy, s interaktivními úlohami, otevřenými a testovými otázkami. Seznámení s databází výsledků a s aktivitami. Video je doplněno o popisky a komentáře.
 
Využití EduBase v matematice (6 - 10 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce matematiky na prvním stupni základní školy. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, řešení slovních úloh, využití kreslení při řešení slovních úloh, práce s pracovními listy, s interaktivními úlohami a otevřenými otázkami. Seznámení s databází výsledků a s aktivitami. Video je doplněno o popisky a komentáře.
 
Využití EduBase v anglickém jazyce (16 - 18 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce anglického jazyka na střední škole. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, práce s audiem a videem, s otevřenými a testovými otázkami. Seznámení s databází výsledků a s aktivitami. Video je doplněno o popisky a komentáře.
 
Využití EduBase v českém jazyce (6 - 10 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce českého jazyka na prvním stupni základní školy. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, práce s audiem, s interaktivní úlohou, otevřenými a testovými otázkami. Seznámení s databází výsledků a s aktivitami. Video je doplněno o popisky a komentáře.
 
Využití EduBase v českém jazyce  (11 - 15 let)
Seznámení s možnostmi využití programu EduBase ve výuce českého jazyka na druhém stupni základní školy. Ukázka pomyslné výuky - možnosti přihlášení, práce s učebním materiálem, práce s videem, s interaktivními úlohami, otevřenými a testovými otázkami. Seznámení s databází výsledků.
 
Tvorba Výukového materiálu s testem (Anglický jazyk 11-15 let)
V tomto návodu se dozvíte, jak Vaše elektronické vzdělávací materiály připravené v prostředí EduBase obohatíte o test, který obsahuje testové otázky s obrázky, přiřazovací otázky se zvuky a doplňovací otázky. Všechny ukázky jsou připraveny na učebním materiálů "Vegetables", který byl připraven pro výuku anglického jazyka na základní škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
 
Tvorba výukoveho materiálu s interaktivním prvkem a externím videem (Anglický jazyk 11 - 15 let)
V tomto návodu se dozvíte, jak Vaše elektronické vzdělávací materiály připravené v prostředí EduBase obohatíte o vložené video z portálu YouTube (hudební videoklip), interní odkaz na jiný učební text (text písně), vloženou interaktivní úlohu (doplňování chybějících textů písně). Všechny ukázky jsou připraveny na učebním materiálů "Stupňování přídavných jmen", který byl připraven pro výuku anglického jazyka na základní škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
 
Příprava výukových materiálů s interaktivní úlohou (práce s textovým editorem)
V tomto návodu se dozvíte, jak vytvořit výukový materiál a využít různé funkce textového editoru. Všechny ukázky jsou připraveny na učebním materiálů "Skladební dvojice", který byl připraven pro výuku českého jazyka na základní škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
 
Tvorba výukoveho materiálu s otevřenými otázkami (Jazyk český 11-15 let)
V tomto návodu se dozvíte jak vytvořit otevřené otázky, jak pracovat s textovým editorem a jak sestavit výukový materiál typu písemka. Všechny ukázky jsou připraveny na učebním materiálů, který byl připraven pro výuku českého jazyka na základní škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
   
Tvorba výukového materiálu s testovými otázkami (Anglický jazyk 16 - 18 let)
V tomto návodu se dozvíte, jak Vaše elektronické vzdělávací materiály připravené v prostředí EduBase obohatíte o testy. Proběhne příprava několika testových otázek, stažení hotových otázek z internetu a sestavení testu. Všechny ukázky jsou připraveny na učebních materiálech v prostředí EduBase, které byly připraveny pro výuku anglického jazyka na střední škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
 
Tvorba výukového materiálu s interaktivním prvkem (Jazyk český 16 - 18 let)
V tomto návodu se dozvíte, jak Vaše elektronické vzdělávací materiály připravené v prostředí EduBase obohatíte o odkazy na jiné učební texty (hypertextová učebnice), vložené video z portálu YouTube, video vložené jako odkaz na soubor. Všechny ukázky jsou připraveny na učebním materiálů "Prokletí básníci", který byl připraven pro výuku českého jazyka na střední škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
 
Sestavení učebního materiálu (učební texty a test)
V tomto návodu se dozvíte, jak sestavit výukový materiál, který obsahuje textové kapitoly a test. Všechny ukázky jsou připraveny na učebním materiálů "Prokletí básníci", který byl připraven pro výuku českého jazyka na střední škole. Uvedené postupy jsou však využitelné v libovolném předmětu a v podobném duchu si můžete obohatit libovolný vzdělávací materiál.
 
EduBase: aktivita Slova a věty (český jazyk) 
V tomto tutoriálu se podíváme na výukovou aktivitu "Slova a věty", která je dostupná v systému EduBase, a její využití v českém jazyce. Obdobným způsobem pak lze aktivitu využít v dalších předmětech. Řadu inspirací přináší metodiky, které zde také naleznete.
   
EduBase: aktivita Slova a věty (matematika) 
V tomto tutoriálu se podíváme na výukovou aktivitu "Slova a věty", která je dostupná v systému EduBase, a její využití v matematice. Obdobným způsobem pak lze aktivitu využít v dalších předmětech. Řadu inspirací přináší metodiky, které zde také naleznete.
 
EduBase: aktivita Bingo (matematika)
V tomto tutoriálu se podíváme na výukovou aktivitu "Bingo", která je dostupná v systému EduBase. Aktivita je s oblibou využívána jako rychlá matematická rozcvička a učiteli zároveň dává přehled o znalostech žáků.
 
EduBase: náhrada hlasovacího systému 
V tomto tutoriálu se dozvíte, jak můžete z tabletů, počítačů nebo chytrých telefonů vytvořit hlasovací zařízení. Pomůže vám k tomu systém EduBase a výuková aktivita "Rychlá otázka". Ve videu se seznámíte se všemi typy otázek, způsoby vyhodnocení odpovědí i možnostmi jejich dalšího využití.
 
EduBase: Učitelský panel a jeho využití 
V tomto tutoriálu se podíváme na specifické nástroje, které má v EduBase dostupné učitel pro svou práci. Vytvoříme si z učitelského tabletu dálkové ovládání pro řízení obrazu na interaktivní tabuli i synchronizaci výuky na žákovských zařízeních.
 
EduBase: Vložené soubory, napojení na Office 365 
V tomto tutoriálu se podíváme na propojení existujících souborů různých aplikací s učebními materiály vytvořenými v programu EduBase. Uvedené postupy lze využít v libovolném vyučovacím předmětu i věkové skupině žáků. Tutoriál je zaměřen na přípravu tohoto typu materiálu v autorské aplikaci EduBase a následně jeho prezentaci ve webovém rozhraní.
 
EduBase: individuální aktivity v matematice 
Jednoúčelové aplikace pro procvičení početních operací jsou na tabletech velmi populární. Ve škole však učitel neposkytují tu správnou zpětnou vazbu. V tutoriálu se dozvíte, jak početní operae můžete procvičovat v prostředí EduBase a mítperfektní přehled o práci všech žáků.
 
EduBase: Využití v matematice (11 - 15 let) 
V tomto tutoriálu se podíváme na využití programu EduBase v hodinách matematiky. Ukázková hodina je určena pro žáky ve věku 11- 15 let, ale v podobném duchu můžeme připravovat materiály z libovolného předmětu i věkovou skupinu žáků. Tutoriál je zaměřen na webové rozhraní programu EduBase, kde se zobrazují učitelem dříve připravené učební materiály.
 
EduBase: aktivita Slovní hry (český jazyk) 
V tomto tutoriálu se podíváme na výukovou aktivitu "Slovní hry", která je dostupná v systému EduBase. Aktivita je založena na principu hry "Scrabble" a lze využít v různých situacích. S přijatými odpověďmi od žáků může učitel dále pracovat a předat je žákům s dalším úkolem.
 
EduBase: Řešený příklad  (Matematika)
V tomto tutoriálu se podíváme na využití programu EduBase v hodinách matematiky - konkrétně na přípravu a využití řešených příkladů. Ukázkové učivo je určeno pro žáky ve věku 11- 15 let, ale v podobném duchu můžeme připravovat materiály z libovolného předmětu i věkovou skupinu žáků. Tutoriál je zaměřen na přípravu otevřených otázek v autorské aplikaci programu EduBase. Dále se seznámíte se sestavením učebního materiálu a uvidíte jeho výslednou podobu ve webovém rozhraní.
 
EduBase: Interaktivní periodická tabulka (Člověk a příroda)
V tomto tutoriálu se podíváme na využití programu EduBase v hodinách chemie - konkrétně se zaměříme na přípravu interaktivní periodické tabulky prvků. Tutoriál je v úvodní části zaměřen na webové rozhraní programu EduBase, kde se zobrazují připravené učební materiály. V druhé části tutoriálu se podíváme na přípravu materiálu v autorské aplikaci.
 
EduBase: Žákovská zařízení řízená učitelem 
V tomto tutoriálu se podíváme na zajímavý způsob, jak může učitel řídit dění na žákovských zařízeních pomocí jedné z funkcí systému EduBase. Díky tomu jsou žáci vždy na správné stránce elektronické učebnice.
 
EduBase: aktivita Slovní hry PLUS  (člověk a jeho svět)
V tomto tutoriálu se podíváme na výukovou aktivitu "Slovní hry PLUS", která je dostupná v systému EduBase. Aktivita umožňuje učiteli nadefinovat si 10-16 písmen, čísel či znaků a takto připravenou klávesnici rozeslat na žákovská zařízení. Žáci pomocí zadaných kláves sestavují slova, příklady, apod,. se kterými lze v hodině dále pracovat.
 
Edubase: Aktivita Slovní bingo  (Český jazyk)
V tomto tutoriálu se podíváme na výukovou aktivitu "Slovní bingo", která, jak název napovídá, vychází z klasické číselné hry bingo. V této aktivitě má ale učitel možnost vytvořit si své vlastní otázky a odpovědi, které pak žáci ve svých náhodně vygenerovaných maticích hledají.