Příručky
 
Metodické karty
 
Videotutoriály
 
Webináře
 

Cílem projektu:

Cílem projektu je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

 • Globálním cílem je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 • Cílem oblasti podpory je zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C). Aktivity A a B se dále dělí na jednotlivé podaktivity:

Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou

asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

 • Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů
 • Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy
 • Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole

Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

 • Podaktivita B1: ICT – „co už máme“
 • Podaktivita B2: ICT – „co chceme“
 • Podaktivita B3: ICT – „oborové didaktiky“

Aktivita C: Evaluace

Cílové skupiny:

 • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol
 • vedoucí pracovníci základních a středních škol